Anglický klub

Anglický klub je platforma pro online setkávání a společnou konverzaci dětí s min. středně pokročilou úrovní angličtiny. Cílem hodinových online setkání je nabídnout dětem prostor pro komunikaci v angličtině zarámovanou různorodými tématy. Setkání jsou dle potřeby koordinována dospělým „moderátorem”. Témata pro nastávající klub členové sami navrhují při prvním setkání, případně je spontánně vymýšlejí v průběhu dalších setkání.

Termín aktuálního klubu 

Září – prosinec 2023. Budeme se setkávat vždy ve čtvrtek v 9 hodin, první setkání se uskuteční ve čtvrtek 7. září.

V případě zájmu zamýšlíme od září otevřít také odpolední skupinu.

Cena 

Můžete si zvolit z několika možností podle toho, jak často si přejete klub navštěvovat: 

  • Čtvrtletní členství v klubu (14 setkání) – 2100 Kč
  • Kredit na 7 setkání – 1200 Kč
  • Jednorázová účast – 200 Kč / 1 setkání

Pro děti, které mají v Domoškole Online individuální hodiny, platí zvýhodněná cena 100 Kč/1 setkání a 1400 Kč/čtvrtletí.

Maximální počet účastníků jednotlivých online setkání je 6 (pro případné další zájemce bude otevřen další termín). Jednotlivé termíny klubu budou otevřeny pouze při minimálním počtu 3 zájemců.

Pokud máte nějakou otázku nebo chcete vyjádřit svůj zájem, kontaktujte prosím Alenu Schagen na alena@domoskola.net.