Anglický klub

Domoškola Online nově nabízí Anglický klub – platformu pro online setkávání a společnou konverzaci dětí s min. středně pokročilou úrovní angličtiny. Cílem hodinových online setkání, která budou vedena formou hromadného videohovoru, je nabídnout dětem prostor pro komunikaci v angličtině zarámovanou různorodými, předem ohlášenými tématy. Děti tak mají možnost stát se členy klubu a setkání se účastnit pravidelně, anebo si zvolit pouze pro ně zajímavá témata a připojit se jenom občas. Setkání budou koordinována dle potřeby dospělým „moderátorem” a už teď můžeme slíbit členy i hosty klubu z řad anglických rodilých mluvčích.

Termín podzimního klubu 

Říjen – prosinec 2022. První setkání se uskuteční v týdnu od 3. října, poslední v týdnu od 19. prosince. Den v týdnu i čas setkání bude stanoven na základě časových možností zájemců.

Témata online setkání

Těšit se můžete na následující diskuzní témata. Počítáme s tím, že později účastníkům nabídneme volbu témat podle jejich zájmu.

 • Something about me (úvodní setkání)
 • English speaking countries: Canada (special guest)
 • My Minecraft experience
 • Book session: Nicola Davies: Last. The Story of a White Rhino (Endangered species)
 • What I do to help the world´s environment
 • English speaking countries: UK, New Zealand (David)
 • Let’s tell a joke
 • Book session: Matt de la Pena: Last Stop on Market Street (Poverty/charity)
 • English speaking countries: US
 • My favourite computer game/book/film
 • The worst thing I´ve ever done
 • Book session: Dr. Seuss: The Grinch (Theme: Christmas)

Cena 

Můžete si zvolit z několika možností podle toho, jak často si přejete klub navštěvovat: 

 • Čtvrtletní členství v klubu (12 setkání) – 750 Kč
 • Kredit na 6 setkání – 450 Kč
 • Jednorázová účast – 90 Kč / 1 setkání

Maximální počet účastníků jednotlivých online setkání je 10 (případným dalším zájemcům bude nabídnut další termín). Setkání se odehrají pouze při minimálním počtu 3 účastníků, rádi bychom vás tedy požádali o potvrzení účasti na setkáních

Pokud máte nějakou otázku nebo chcete vyjádřit svůj zájem, kontaktujte prosím Alenu Schagen na alena@domoskola.net.