Mine.On 2023

Homeschool Online organizuje soutěž pro všechny hráče Minecraftu. Informace, registraci a konečné výsledky naleznete na této stránce.

Tématem soutěže je Divoký sever. Soutěžící budou stavět ve dvou týmech středověké hrady a bude mít možnost se zapojit do PvP.


Ukázková galerie pro Mine.On 2021 / Mapy a ukázky staveb Mine.On 2022


Registrace

Registrace na Mine.On 2023 je uzavřena.

Podmínky registrace

 • Soutěž je otevřena všem studentům Homeschool Online, jejich přátelům a širším online komunitě kolem Domoškoly online.
 • Účastníci mohou být na jakékoliv hráčské úrovni a musí být ve věku 9 – 16 let.
 • Je možné se zaregistrovat pouze v Java edici.
 • Registrace probíhá od 18. 05. 2023 do 24. 05. 2023 (15:00).

Po dokončení registrace budete kontaktováni e-mailem a pozváni na krátký společný online hovor, kde budete moci poznat všechny, objasnit otázky a rodiče nebo pečovatelé budou moci potvrdit registraci pro všechny mladší 13 let.

Harmonogram soutěže

 • Registrace: 18.05.2023 – 24.05.2023
 • Start hry: 24.05.23
 • Otevření brány: 29.05.2023
 • Překvapení pro děti: 01.06.2023
 • Velké finále: 04.06.2023

Zadání soutěže

Počátek: Start hry

24.05.2023

Těžká mračna svírala oblohu a mrazivé vločky se snášeli na nepropustnou změť kmenů, větví, křovin a skalisek. Pod korunami ošlehaných větví ztěžklých závějemi sněhu bylo husté šero, které prořezávala pouze mihotající záře lojové louče. Skupina osadníků se prodírala křovinami, které museli někdy prosekávat meči. Jindy zase přelézali široké padlé kmeny aby se dostali alespoň na nějaký náznak mýtiny.

Při jedné zastávce, kdy se skupina shlukla nad batohem silného nosiče proviantu, kterého všichni nazývali Silvián, se mladý lučištník Boro na moment odtrhl od skupiny s měchem vody. Při pití studené, ale potřebné, tekutiny jeho oko zavadilo o záblesk žlutavého světla. Sklonil hlavu zpět a pátravě se podíval znovu stejným směrem. Nic. Jen temno a tísnivé ticho zasněžené krajiny v podvečerní hodině. Když se otáčel na zpět ke skupině svých společníků, jeho oko znovu zavadilo za záři schovanou za hustým závojem větví. Teď už si byl jistý.

„Vidím světlo.“, sykl směrem k felčarce Štepně a ukázal směr i ostatním.

„Rozbijte tábor, přenocujeme tady. Já a Boro půjdeme prozkoumat to svělo a dáme vám vědět. Zatím nerozdělávejte oheň.“, přikázal vůdce skupiny zvaný Šimon a se společníkem Borem se zanořili do temnoty lesa naznačeným směrem.

Vrátili se asi za hodinu do postaveného tábora a Šimon spokojeně prohlásil: „Našli jsme ten most. Tady se usídlíme a zítra začneme hledat místo vhodné ke stavbě pevnosti.“

Tohle je situace ve které se nacházíš a dále je na tobě co uděláš. Buď ostražitý, jelikož nepřátelé jsou blízko.

Divoký sever
 • Úkol: Postav středověký hrad
 • Kritéria: vzhled, originalita, ruditový obvod, teoretická funkcionalita a logičnost
 • Maximum bodů: 50 (5 x 0-10) + bonus body za volitelné vybavení
 • Povinné vybavení: obrané systémy, místnost pro každého hráče, trůní sál, nádvoří
 • Volitelné vybavení: zahrada, kuchyně, sklep, věznice atd.
 • Potřebuješ inspiraci? Podívej se třeba sem.

První událost: Otevření brány

29.05.2023

„Hej! Ta brána se otevřela!“, zakřičel strážný na věži. „Dojdi pro Šimona a vyhlas poplach.“, dodal a pozoroval zda se něco nepohybuje směrem k zavřené bráně. Přes husté sněžení toho nebylo moc vidět.

Šimon se v kvaltu vyzbrojil do zářivé diamantové zbroje, vzal družinu bojovníků a vyrazili na most k bráně. Daleko se ovšem nedostali, na první nepřátelé narazili hned v polovině cesty. Boro pálil jeden šíp za druhým, Šimonova zbroj bránila mnoha průsekům. Silvián shodil jednoho z nepřátelských vojáků přes most do propasti.

„Ustupuje zpět do hradu!“, rozhodl Šimon a řval na ostatní v řinčení diamantových mečů.

Družina se jen tak tak dostala za své hradby, když se odkudsi ze stínu hradby odlepil Markos, nový průzkumník družiny. „Šimone, podívej co jsem našel dole v hlubinách pod ostrovem.“, vytáhl z pod pláště lehoučkou a pevnou helmici z Netheritu. „Je tam toho víc.“, dodal se spokojeným úsměvem.

Brána se otevřela a s ní přišlo nebezpečí z druhého konce mostu. Všichni se ho obávali a tak se na něj připravili. V této situaci se právě hra nachází.

Brána
 • Dodatečný úkol: Zabezpečit hrad a vybavení proti nepříteli.
 • Hra pokračuje stále stejně. Dodatečný úkol není hodnocen.

Druhá událost: Překvapivý objev

01.06.2023

Boro se vrátil společně se Silviánem z průzkumu podzemí. Byla to dlouhá a vyčerpávající cesta, ale měli pocit, že to bylo užitečné. Narazili totiž na zajímavé ozvy v zadní části ostrova. Vypadlo to, že poměrně hluboko v podzemí je větší jeskyně a ta by třeba mohla něco ukrývat.

Ještě dnes večer půjdu za Šimonem a domluvíme výpravu a stavbu stezky kolem Kolmé stěny.“, řekl Boro Silviánovi mezi ukusováním kuřecí pečeně.

„Tak jo. Já zatím řeknu Kosikovi, on určitě vymyslí jak se dostat dolů pod ostrov snadnou cestou.“, přitakal Silvián a zapil hlt kuřete vínem.

„Dobře. Jen to moc zatím, nešiřme, víš, že i zdi tu mají uši a nechceme aby se to doneslo přes most. Třeba tam bude něco zajímavého k nalezení.“

„Jasan. Neboj. Jako hrob.“, odvětil Silvián a zvedl se k odchodu do místní hospody. Přeci jen mu při tom průzkumu pořádně vyschlo.

Objev
 • Dodatečný úkol: Pátrejte po podzemních prostorách.
 • Hra pokračuje stále stejně. Dodatečný úkol není hodnocen ve finále.

Velké Finále

04.06.2023

Mine.On 2023 skončilo vítěstvím Týmu 1 ve složení deplix7, vegen808, DASALMON3, otonor, DeckoKrystof. Gratulace a díky všem zapojeným!


Soutěžní úkoly

Tento rok je pouze jediný úkol, který je obohacen o události.

Průběh soutěže

 • Soutěž bude mít 1 kolo a 2 události, po těchto dvou událostech bude následovat finále.
 • Oficiální mapa je na herním serveru. Všichni hráči získají přístup na základě svého uživatelského jména po registraci.
 • Organizátoři si vyhrazují právo na změnu podmínek kol.

Výsledky

 • Stavby budou posuzovány na základě souboru kritérií na bodové stupnici od 0 do 10.
 • Výsledky budou vyhodnoceny a vyhlášeny na finálovém online přenosu.

Týmy

 • Soutěží se ve dvou týmech.
 • Členové týmu budou přiřazeni na začátku hry v loby.

Další podmínky

 • Účastníci mohou k dokončení úkolů použít libovolné zdroje, ale nesmí přímo kopírovat řešení.
 • Účastníci mohou použít pouze komponenty Vanilla Minecraftu (nepouzivej mody, rozsireni atd.)
 • Uvítáme záznamy z představení ve videích nebo fotografiích (screenshot).
 • Aktuální informace budou k dispozici na webových stránkách soutěže.
 • Organizátoři si vyhrazují právo kdykoliv změnit informace uvedené na webových stránkách soutěže.

Otázky

Otázky lze klást prostřednictvím chatu otevřeného všem účastníkům, zde na webu v komentářích nebo na e-mailové david@yilma.cz.

Soutěž pro vás připravují Boris Turek, Adam Češpiva a David Yilma.