O Domoškole Online

Start-up projekt s ambicí spojit děti z domácího vzdělávání s jinými podobně smýšlejícími dětmi. Dávám jim možnost učit se, spolupracovat, myslet, mluvit, hrát, sdílet a vytvářet svůj vlastní jedinečný online prostor a třeba i nové přátele.

Domoškola je otevřena všem dětem a studentům od 10 let.Příležitost pro domoškoláky

Existuje mnoho důvodů, proč by mohlo být dobrý nápad se připojit do Domoškoly Online.Network, ale ty jsou vaše a jedinečné. Já mohu jen napsat něco o tom, proč vidím síť domoškoly užitečnou.

Je to vlastně velmi jednoduchý nápad. Potřeboval jsem platformu pro své online studenty, kde bychom mohli pracovat, mluvit a sdílet obsah pro naše online lekce. Kromě toho jsem viděl spoustu on-line skupin pro rodiče domoškoláků, kde mohou získat podporu, sdílet problémy a nakonec i zajít řešení. To je skvělé, ale uvědomil jsem si, že nemusí existovat mnoho virtuálních prostorů pro domoškolácké děti a mládež, kteří jsou bez pochyby nejdůležitější část v domácím vzdělávání. Jako doplněk k tomuto důvodu jsem četl mnoho příspěvků, kde lidé vyjadřovali své obavy o blaho svého dítěte, společenský život a spojení s přáteli a vrstevníky. Vyslyšel jsem všechny ty argumenty a tato webová a chatovací služba představuje jednoduchou odpověď a pomoc.

Vidím tento projekt jako příležitost pro vaše děti k účasti a komunikaci se svými vrstevníky v bezpečném, demokratickém a přátelském prostředí, kde se mohou učit a bavit se.

Kdo je za tím

Jmenuji se David Yilma. Prosím, zastavte se na chvíli a dovolte mi, abych se krátce, možná trochu formálně, představil a shrnul, čeho jsem dosáhl.

Profilová fotka
David Yilma

Ve vzdělávání pracuji více než 13 let, sedm let na státní škole v Praze a šest let ve dvou soukromých školách v Anglii. Poslední, a pro můj profesní život zásadní, byla první demokratická škola Summerhill. Učil jsem nejen IT a přírodní vědy (hlavně biologii), ale také spolupracoval na návrhu učebních osnov pro obě oblasti a děti ve věku 10–16 let. Navíc jsem měl vždy ambici, a někdy i úspěch, propojit předměty dohromady do smysluplných celků.

Kromě toho všeho jsem od roku 1998 pracoval s dětmi a mladými dospělými jako skautský vůdce v Junaku, největší skautské organizaci v České republice a také ve Scout Association UK. Věřím, že mi to dalo řadu odborných znalostí a know-how, které se skvěle hodí do portfolia učitele. To zahrnuje outdoorové dovednosti, pěší turistiku a kempování, a mnoho dalších aktivit, které jsou stále mými oblíbenými koníčky.

Od roku 2000 jsem držitelem živnostenského listu, který mi umožňuje organizovat kurzy a pracovat v IT průmyslu. Proto nyní mohu pracovat na dálku jako webový vývojář pro IT společnost v Praze z Nového Zélandu. Také mohu pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná ve Velké Británii.

Gratuluji, pokud jste dočetli až do tohoto bodu! Dovolte mi ještě zmínit, že jsem vystudoval magisterský studijní program jako učitel biologie and pedagogiky pro střední školy a 2. stupni ZŠ na Univerzitě Karlově v Praze. Dále jsem získal certifikát QTS a moje terciární úroveň vzdělání byla uznána NZQA. Poslední položkou na tomto seznamu je můj certifikát anglického jazyka IELTS s celkovým skóre kapely 7.5.

Doufám, že to bylo dost informací a těším se na vás v mé on-line lekcích nebo jako součást Domoškoly online. Pokud se mnou chcete mluvit, neváhejte a pošlete e-mail.