O Domoškole Online

Start-up projekt s ambicí spojit děti z domácího vzdělávání s jinými podobně smýšlejícími dětmi. Dáváme jim možnost učit se, spolupracovat, myslet, mluvit, hrát, sdílet a vytvářet svůj vlastní jedinečný online prostor a třeba i nové přátele.

Domoškola je otevřena všem dětem a studentům od 10 let.Příležitost pro domoškoláky

Existuje mnoho důvodů, proč by mohlo být dobrý nápad se připojit do Domoškoly Online.Network, ale ty jsou vaše a jedinečné. Já mohu jen napsat něco o tom, proč pokládám síť domoškoly za užitečnou.

Je to vlastně velmi jednoduchý nápad. Potřeboval jsem platformu pro své online studenty, kde bychom mohli pracovat, mluvit a sdílet obsah pro naše online lekce. Kromě toho jsem viděl spoustu online skupin pro rodiče domoškoláků, kde mohou získat podporu, sdílet problémy a nakonec i zajít řešení. To je skvělé, ale uvědomil jsem si, že nemusí existovat mnoho virtuálních prostorů pro domoškolácké děti a mládež, kteří jsou bezpochyby v domácím vzdělávání tou nejdůležitější částí. Jako doplněk k tomuto důvodu jsem četl mnoho příspěvků, kde lidé vyjadřovali své obavy o blaho svého dítěte, společenský život a spojení s přáteli a vrstevníky. Vyslyšel jsem všechny ty argumenty a tato webová a chatovací služba představuje jednoduchou odpověď a pomoc.

Vidím tento projekt jako příležitost pro vaše děti k účasti a komunikaci se svými vrstevníky v bezpečném, demokratickém a přátelském prostředí, kde se mohou učit a bavit se.

Kdo je za tím

Projekt Domoškoly Online je od roku 2022 zajišťován dvěma učiteli. Zakladatelem je David Yilma a týmovým hráčem je Alena Schagen. Zastavte se prosím na chvíli a dovolte nám se krátce, možná trochu formálně, představit a shrnout, čeho jsme dosáhli.

David Yilma

David Yilma

Mé jméno je David Yilma. Ve vzdělávání pracuji více než 13 let, sedm let na státní škole v Praze a šest let ve dvou soukromých školách v Anglii. Poslední, a pro můj profesní život zásadní, byla první demokratická škola Summerhill. Učil jsem nejen IT a přírodní vědy (hlavně biologii), ale také spolupracoval na návrhu učebních osnov pro obě oblasti a děti ve věku 10–16 let. Navíc jsem měl vždy ambici, a někdy i úspěch, propojit předměty dohromady do smysluplných celků.

Kromě toho všeho jsem od roku 1998 pracoval s dětmi a mladými dospělými jako skautský vůdce v Junáku, největší skautské organizaci v České republice, a také ve Scout Association UK. Věřím, že mi to dalo řadu odborných znalostí a know-how, které se skvěle hodí do portfolia učitele. To zahrnuje outdoorové dovednosti, pěší turistiku a kempování, a mnoho dalších aktivit, které jsou stále mými oblíbenými koníčky.

Od roku 2000 jsem držitelem živnostenského listu, který mi umožňuje organizovat kurzy a pracovat v IT průmyslu. Proto nyní mohu pracovat na dálku jako webový vývojář pro IT společnost v Praze z Nového Zélandu. Také mohu pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná ve Velké Británii.

Gratuluji, pokud jste dočetli až do tohoto bodu! Dovolte mi ještě zmínit, že jsem vystudoval magisterský studijní program jako učitel biologie a pedagogiky pro střední školy a 2. stupeň ZŠ na Univerzitě Karlově v Praze. Dále jsem získal certifikát QTS a moje terciární úroveň vzdělání byla uznána NZQA. Poslední položkou na tomto seznamu je můj certifikát anglického jazyka IELTS s celkovým skóre kapely 7.5.

Doufám, že to bylo dost informací a těším se na vás na mých online lekcích nebo jako součást Domoškoly online. Pokud se mnou chcete mluvit, neváhejte a pošlete e-mail.

Alena Schagen

Alena Schagen

Jmenuji se Alena Schagen a ráda se s vámi podělím o to, jak moje cesta k sebeřízenému vzdělávání vypadala. Ačkoli jsem díky lásce k jazykům vystudovala učitelství českého a anglického jazyka a literatury, nikdy jsem na klasické základní škole nezačala učit. Vzdělávání dětí a mládeže mě bavilo, ale vždy jsem tíhla k předávání svých znalostí těm, kteří o to sami, z vlastní motivace a zájmů, jevili zájem. I proto jsem se vydala cestou objevování “alternativních” způsobů vzdělávání. 

V irském Dublinu jsem působila v Montessori škole a klubu Little Rascals a zároveň pro galerii RHA a Irish Museum of Modern Art na dobrovolnické bázi připravovala vzdělávací programy v oblasti vizuálního umění. Ve Švédsku jsem pak učila děti ze smíšených či přistěhovaleckých rodin češtinu, v rámci programu města Stockholm pro podporu minoritních jazyků. 

Od vzdělávání jsem se potom vzdálila ke kulturní diplomacii a několik let řídila Česká centra v Sofii a ve Stockholmu, která šíří povědomí o české kultuře ve světě a organizují stovky kulturních akcí z oblasti umění, hudby, literatury, filmu ad.

Od časově velmi náročné práce mě vytrhlo až narození dětí a život s nimi. I proto, že jsme se s manželem rozhodli nesvěřit jejich vzdělávání do rukou klasické školy a nechat učení plně na jejich přáních a představách, jsme museli najít způsob, jak časově zvládnout domoškoláctví a zároveň zabezpečit rodinu. Velice ráda a s velkým nadšením jsem se vrátila ke své původní profesi, kterou teď ještě mnohem víc než dřív chápu jako pozici průvodcovskou spíše než učitelskou. Nabízím teď především hodiny českého a anglického jazyka, které se plně odvíjejí od potřeb mých studentů a studentek. Mé nejoblíbenější hodiny jsou ty, ve kterých si sami určíte, co se chcete naučit, a já vám pouze pomůžu toho dosáhnout. Těším se na viděnou na některé z lekcí!  V případě zájmu nebo pro zodpovězení otázek mi pošlete e-mail.